Pla Personal de Millora

A l’escola treballem amb les competències transversals d’iniciativia i autonomia personal i d’Aprendre a aprendre. Això, a nivell diari, es tradueix amb un seguit de propostes de plantejament d’objectius a nivell personal i de seguiment d’aquestes propostes.

 

 

 

 

 

 

Com ja sabeu, elaborem el Pla Personal de millora individual que és un document que recull objectius que els alumnes es proposen per millorar aspectes sobre 4 àmbits: personal, aprenentatge, social i amb l’entorn i familiar. Des del principi de curs, elaborem un esborrany d’aquest objectius i els redactem en positiu per millorar dia a dia, al llarg del trimestre. Al cap d’unes setmanes, aquest document és revisat i valorat en funció de com s’ha treballat d’ençà que es va plantejar. Aquesta valoració la fan els alumnes, les mestres i la família. 

 

 

 

 

Ara ens trobem en un moment de replantejament dels objectius i formulació de nous. Per això fem diverses trobades amb les tutores i en fem el seguiment i avaluació dels objectius plantejats.