I ara… la caixa de la A

Després de la caixa de la I i de la U ha arribat a la classe la caixa de la A.

Primer de tot vam mirar quins nens o nenes de la classe tenen A en el seu nom, i a diferencia de les altres vocals, la majoria tenim A i el que vam fer va ser ficar el nostres noms a dins de la caixa.

Després vam observar el nostre voltant i vam començar a dir quins objectes tenim a la classe amb aquesta vocal i vam trobar bastants… cAdirA, llApis, pissArrA, ninA, gomA, i un munt més.

Tot seguit, la nostra missió era buscar per casa objectes que tinguin la lletra A per ensenyar als altres i així poder treballar plegats. I que n’estan d’implicats aquests nenes i nenes de la classe del Cel que gairebé vam omplir la caixa el primer dia amb tot el que van portar. Aquests dies a part de discriminar si les paraules tenen o no la lletra A, en quina posició està i les síl·labes que té, estem descobrint que a vegades les lletres ens enganyen ja que nosaltres pensem que porta la lletra A perquè així ho diem però després veiem que a l’hora d’escriure es fa amb E.

Estem aprenem molt!!!