Viatge a la Prehistòria

Durant força sessions els alumnes de 6è han estat preparant uns materials digitals per explicar l’època de la Prehistòria als seus companys de 5è.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El repte consistia a cercar, seleccionar i resumir la informació més rellevant dels diferents aspectes en què es dividia la tasca. Aquesta recerca havia d’anar acompanyada d’imatges i vídeos explicatius per a completar l’exposició. Un cop enllestida la presentació que recollia tot el treball, calia que elaboressin unes activitats didàctiques per tal d’assegurar la comprensió de les idees principals: Kahoot, Quizz, jocs de taula, mots encreuats, sopa de lletres, gimcanes, text incomplets…

 

 

 

 

 

 

 

Al llarg d’aquesta setmana, els diferents grups han anat presentant el resultat del seu treball. Tots han exposat els continguts de manera clara i entenedora i hem gaudit molt de la feina feta, tant de la recerca com de les exposicions i activitats.

Els alumnes de 6è han esdevingut experts de la seva etapa: han repassat i adquirit conceptes, han treballat en equip i han aplicat tècniques de treball i d’estudi, s’han preparat les exposicions orals i han hagut de resoldre els dubtes i qüestions dels seus companys. Els de 5è han fet un viatge al llarg del temps gaudint de les explicacions i dels jocs i han après d’una manera lúdica i entenedora les principals característiques de les tres èpoques de la Prehistòria.

N’estem molt satisfets!