Modern Fairy Tales

Aquesta setmana hem encetat un nou projecte dins l’àrea d’anglès a cicle superior anomenat “Modern Fairy Tales”. Ens hem proposat d’adaptar i modernitzar alguns contes clàssics. Els alumnes treballen en parelles o grups de tres i tenen com a tasca versionar el conte clàssic que hagin triat.

A partir d’aquí, poden treballar en format còmic o conte i poden utilizar suport digital. La part lingüística que estem potenciant en aquest projecte és l’ús del diversos temps verbals que coneixen: present simple, present continuous i past simple.