“Être” i “Avoir”

Aquest trimestre a les classes de francès estem desenvolupant un projecte dels verbs “être” i “avoir” sobre materials reciclables.

Primer, per familiaritzar-se amb el vocabulari i les expressions, han treballat a través de jocs interactius publicats al Classroom.

Després, en grups de quatre o cinc persones, han creat quatre jocs per posar a prova les habilitats orals i escrites dels seus companys i companyes de les altres classes. Aquests jocs seran les tasques de la nau espacial del joc de moment … l’Among Us!