Guess the Animal!

I a English hem pensat i creat endevinalles d’animals. Dins d’un projecte d’intercanvi de la Fundació Trams que es diu “Guess the animal!” hem creat i compartit les nostres endevinalles amb l’Escola Monalco. Aviam si endevineu els animals que s’hi amaguen…