1r i 2n Espais compartits

Els dimarts a la tarda l’alumnat de 1r i 2n ens agrupem per fer espais d’aprenentatge. L’organització d’aquests espais ens permeten dissenyar i organitzar entorn els aprenentatges per desenvolupar les capacitats i competències bàsiques. La proposta d’aquests varia cada dues setmanes per tal d’oferir un ampli ventall d’activitats i reptes a aconseguir.
Aquest mes de febrer a l’espai científic es dur a terme un taller de dissolucions. En aquesta proposta s’experimenta a partir de determinades transformacions diversos elements manipulables (oli, sucre, farina, cacau…). D’aquesta manera, es promou que els nens i nenes puguin formular hipòtesis i, a més que les verifiquin o bé les contrastin. Per últim, amb l’ajuda de tots col·laborem a mantenir l’ordre i la neteja dels estris utilitzats i tornar-los al seu lloc.

D’altra banda, ens hem iniciat a l’espai de robòtica tot manipulant, observant i experimentant el funcionament i el programari del robot PRO-BOT . Aquest és una eina que ajuda a l’alumnat a desenvolupar la creativitat per solucionar els reptes plantejats i, a la vegada, utilitzen l’assaig-error per cercar solucions a les seves exploracions. Tanmateix, és una eina que ajuda a assolir objectius compartits i, a la vegada, a arribar a acords tot treballant en equip.

Altrament, a l’espai atelier, és un espai d’art pensat perquè els nens puguin crear i desenvolupar la seva imaginació a través del joc i la representació. Es diuen a terme diferents activitats com:

– El racó de les disfresses i elements de representació de personatges (capes, armilles, sabates…)
– Espai per pintar-se la cara on ens ajudem els uns als altres.

Per últim, hi ha l’espai de joc simbòlic/construccions destinat a l’activitat lúdica que afavoreix la socialització, a la necessitat de compartir joc, a posar-se d’acord els uns amb els altres, a establir normes de comportament, de convivència, etc. Així doncs, l’alumnat es troba diferents propostes i aquesta setmana ha estat el joc del Kapla. Un joc que ajuda a experimentar amb la simetria, la creativitat, la construcció,,.. i a estimular les capacitats espaials a partir de diferents reptes.