Psicomotricitat

La psicomotricitat afavoreix el desenvolupament integral de cada nen/a. I, per tant, els ajuda a:

  • Descobrir, conèixer i controlar progressivament el propi cos tot desenvolupant capacitats d’iniciativa i de confiança en si mateix.
  • Establir vincles afectius de relació amb els altres companys a partir de les possibilitats d’expressió i representació simbòliques que ofereix el joc.
  • Utilitzar i manipular diferents materials en els dos espais que s’ofereixen d’acord amb les seves necessitats, emocions i progressivament en cooperació amb els altres.

La psicomotricitat a la nostra escola es basa amb el mètode Aucouturier i es proposa a partir de dos espais ben diferenciats:

D’una banda, al menjador s’ofereix material més tou on hi ha la possibilitat de fer un joc més simbòlic i representatiu practicant l’equilibri, l’amagatall, el salt..

I, d’altra banda, al pati de dalt on es proposen activitats més dinàmiques amb relleus, circuits, jocs motrius o nous jocs de regles.

Aquí us deixem un petit recull de la psicomotricitat de P4 i de P5: