EXPOSICIÓ DE CIÈNCIA

El gran projecte anual de P4 ha estat l’hort i la natura.
Hem hagut de conèxier les plantes, què necessiten per viure, les seves parts ii també ha estat molt important saber d’on surten les diferents fruites o verduress que consumim.

És per això que hem dedicat molt temps a investigar i sobretot a experimentar per tal de descobrir si totes les llavors germinen al mateix temps, què passa si una planta no té oxigen, saber si una llavor pot créixer sense la terra, comprovar com agafa l’aigua una planta i la reparteix per totes les parts fins arribar als pètals,…i tants altres experiments.

També hem tingut molta curiositat pels animalons i els insectes. Hem pogut cuidar cargols, cucs de seda i intentar saber perquè se’ns ha mort un insecte pal.

Amb tots aquests coneixements hem volgut fer una exposició per tal que les famílies coneguéssin tot allò que hem après i descobert. Ens hem convertit en petits científics i hem fet petites ponències amb il.lusió, ganes i molt d’esforç!!!

Molt bona feina!!!