Psicomotricitat a la Llar d’infants

A través de la motricitat, l’infant pot per expressar les seves sensacions, emocions, percepcions, aprèn a conèixer l’entorn i relacionar-se amb els altres… És a dir el moviment i el cos és el llenguatge que utilitza per fer-se entendre.

A la Llar d’infants, entenem la psicomotricitat com una activitat educativa que actua sobre l’infant mitjançant les sensacions, els moviments, els jocs i la representació. La seva finalitat és que els nens/es estableixin una relació positiva de sí mateixos, amb els objectes, amb l’espai, el temps i la resta d’infants mitjançant l’experimentació a través del seu cos com a eina principal. Durant les sessions de psicomotricitat, l’infant ha de ser l’eix central del seu propi procés d’aprenentatge i les educadores hem de ser les mediadores d’aquest procés.


Es molt important:
Mantenir una actitud observadora i tenir en compte totes les formes d’expressió.
Respectar la personalitat de cada infant i els seus particulars interessos.
Adaptar la activitat al moment evolutiu i a les capacitats dels infants.
Donar suport per superar les limitacions.