L’ordre numèric a P5.

A P5 s’inicia el treball de domini oral de l’ordre dels nombres, és una de les capacitats que els nens comencen a desplegar aquest curs. Així, juguem amb els números que anotem a un paper i els endrecem, de manera que hi ha uns que estan per sota (designen valors més petits) i uns altres per sobre (designen valors més alts) de forma lineal i ordenada. Aquest és un recurs necessari perquè els nens activin el seu càlcul mental, per a crear i desxifrar patrons numèrics…

A les dinàmiques d’inici del dia fem jocs d’endreça numèrica ascendent i descendent, juguem amb cartes, també amb la numeració del calendari, fem recomptes…

Aquesta setmana hem treballat amb una recta numèrica especial ja que hem combinat una seriació amb figures geomètriques i números.

Mireu els resultats!