El treball cooperatiu a P5

A P5 aquesta setmana un nen ha portat un joc per compartir amb els companys, aquest joc ha servit per imaginar i fer creacions  amb petits grups de treball constituïts per 6/7 nens. 

En tot treball en equip cal interactuar, escoltar, tenir una motivació a compartir, posar-se d’acord, recollir idees de tots; i on tothom se senti reconegut, valorar les habilitats de tots; perquè ningú se senti exclòs, compartir éxits i mèrits, acceptar els fracassos, treure conclusions col·lectives i modificar opinions.

Amb un joc tant senzill com aquest o amb la creació d’una escultura amb una cadira, com feia Tàpies, tots han tingut una finalitat compartida, el treball de tots ha sumat i els ha beneficat.💡

P5. Escola Reina Elisenda Virolai