El joc sensorial.

dav
dav
dav
dav
dav

L’infant, mentre juga, es coneix a ell mateix, descobreix el seu entorn, es relaciona amb els altres, des d’un posicionament en el qual no perd el control de la situació, s’expressa i experimenta en un entorn adaptat al seu ritme i possibilitats, fet a la seva mida. Aquest coneixements, fruit de l’experiència i adquirits a través del joc, els podrà aplicar a la vida quotidiana, i en un futur, a la vida adulta.
en la primera infància,és molt important buscar jocs que ajudin a desenvolupar els sentits, tacte, oïda, vista, gust i olfacte.
us parlarem d’un joc que a la classe de Les Campanetes ens agrada molt, són les ampolles i pots sensorials.
jugar amb ampolles i pots sensorials és una activitat molt enriquidora per als més petits, ja que afavoreixen el desenvolupament dels seus sentits, especialment l’oïda i la vista gracies a la varietat de colors i material que les composen- Altres factors que podem incloure en tractar amb material sensorial són el pes, la forma, la mida, els colors….i si aprofundim una mica més, podem fixar-nos en els diferents líquids, objectes que hi ha al seu interior.